SKA's uddannelsesprogram er et af SKA's kerneområder, og det er vores opgave at afholde uddannelsesaktiviteter om aktuelle kræftrelaterede emner fra den nyeste forskning og praksis. SKA henvender sig til alle personalegrupper. Der afholdes symposier, workshops, møder samt kurser for blandt andet læger, sygeplejersker, lægesekretærer, kommunalt ansatte, portører, fysioterapeuter, psykologer og præster.

Fra mange sider udbydes efteruddannelse For sundhedspersonalet, og med de begrænsede ressourcer de kliniske afdelinger har til rådighed, er det vigtigt at vælge det rigtige. SKA er garant For, at al uddannelse og træning er tilrettelagt ud fra en videnskabeligt baseret baggrund, hvor fagligheden alene udgør alle aspekter af aktiviteterne. SKA har eksperter tilknyttet fra Danmark og udland som undervisere For at sikre det højeste faglige niveau og har et bredt netværk bag sig.

# Dato Kursus Kursusleder
1 14-05-2020 Post-AACR Symposium
Kursus udsat til en senere dato
Professor Julie Gehl, Sjællands Universitetshospital
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
Projektsygeplejerske Hanne Dyrlund Jessen, SKA
2 12-06-2020 17. Post-ASCO Symposium Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
Professor, dr.med. Dorte Nielsen, Herlev Hospital
Professor, overlæge Per Pfeiffer, Odense Universitetshospital
3 03-09-2020 Kræft og PRO – Patient Reported Outcome Projektsygeplejerske Hanne Dyrlund Jessen, SKA
Kursussekretær Susanne Justesen, SKA
4 10-09-2020 SOTA: Brystkræft - Sygehus Sønderjylland Ledende overlæge Kim Wedervang, Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
Projektsygeplejerske Hanne Dyrlund Jessen, SKA
Kursussekretær Susanne Justesen, SKA
5 29-09-2020 Kræftsygdomme og behandling – for sekretærer, sygeplejersker, assistenter og terapeuter Projektsygeplejerske Hanne Dyrlund Jessen, SKA
Kursussekretær Susanne Justesen, SKA
6 09-11-2020 Bivirkninger til immunterapi Overlæge Benny Vittrup, Herlev Hospital
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
Projektsygeplejerske Hanne Dyrlund Jessen, SKA
7 01-12-2020 Kræftbehandling i hjemmet Sygeplejerske Mona Albrechtsen, Sjællands Universitetshospital Roskilde
Projektsygeplejerske Hanne Dyrlund Jessen, SKA
Kursussekretær Susanne Justesen, SKA