SKA's uddannelsesprogram er et af SKA's kerneområder, og det er vores opgave at afholde uddannelsesaktiviteter om aktuelle kræftrelaterede emner fra den nyeste forskning og praksis. SKA henvender sig til alle personalegrupper. Der afholdes symposier, workshops, møder samt kurser for blandt andet læger, sygeplejersker, lægesekretærer, kommunalt ansatte, portører, fysioterapeuter, psykologer og præster.

Fra mange sider udbydes efteruddannelse For sundhedspersonalet, og med de begrænsede ressourcer de kliniske afdelinger har til rådighed, er det vigtigt at vælge det rigtige. SKA er garant For, at al uddannelse og træning er tilrettelagt ud fra en videnskabeligt baseret baggrund, hvor fagligheden alene udgør alle aspekter af aktiviteterne. SKA har eksperter tilknyttet fra Danmark og udland som undervisere For at sikre det højeste faglige niveau og har et bredt netværk bag sig.

# Dato Kursus Kursusleder
1 30-03-2022 MDT-samarbejde indenfor prostatakræft i Region Sjælland Overlæge Anne Juel Christensen, Sjællands Universitetshospital, Næstved
1. reservelæge Peter Busch Østergren, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Projektsygeplejerske Tina Ovi, SKA
2 07-04-2022 Kræftbehandling i hjemmet Sygeplejerske Mona Albrechtsen, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Kursussekretær Susanne Justesen, SKA
Projektsygeplejerske Tina Ovi, SKA
3 30-08-2022 Kræftsygdomme og behandling – for sekretærer, sygeplejersker, assistenter og terapeuter Kursussekretær Susanne Justesen, SKA
Projektsygeplejerske Tina Ovi, SKA
4 20-09-2022 - 22-09-2022 Onkologi for ansatte i medicinalindustrien Afdelingslæge Tanja Weble, Sjællands Universitetshospital, Næstved
Projektsygeplejerske Tina Ovi, SKA