SKA's uddannelsesprogram er et af SKA's kerneområder, og det er vores opgave at afholde uddannelsesaktiviteter om aktuelle kræftrelaterede emner fra den nyeste forskning og praksis. SKA henvender sig til alle personalegrupper. Der afholdes symposier, workshops, møder samt kurser for blandt andet læger, sygeplejersker, lægesekretærer, kommunalt ansatte, portører, fysioterapeuter, psykologer og præster.

Fra mange sider udbydes efteruddannelse For sundhedspersonalet, og med de begrænsede ressourcer de kliniske afdelinger har til rådighed, er det vigtigt at vælge det rigtige. SKA er garant For, at al uddannelse og træning er tilrettelagt ud fra en videnskabeligt baseret baggrund, hvor fagligheden alene udgør alle aspekter af aktiviteterne. SKA har eksperter tilknyttet fra Danmark og udland som undervisere For at sikre det højeste faglige niveau og har et bredt netværk bag sig.

# Dato Kursus Kursusleder
1 30-10-2019 Mødet med kræftpatienten i kommunerne - modul lll
Få ledige pladser
Projektsygeplejerske Hanne Dyrlund Jessen, SKA
Kursussekretær Susanne Justesen, SKA
2 12-11-2019 Bivirkninger til immunterapi Overlæge Benny Vittrup, Herlev Hospital
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
3 27-11-2019 Kræftsygdomme og behandling: til lægesekretærer, bioanalytikere og serviceassistenter Projektsygeplejerske Hanne Dyrlund Jessen, SKA
Kursussekretær Susanne Justesen, SKA
4 05-12-2019 Kræftbehandling for begyndere - praktisk anvendelighed for yngre læger 1. reservelæge Tanja Weble, Sjællands Universitetshospital Næstved
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
Projektsygeplejerske Hanne Dyrlund Jessen, SKA
5 08-01-2020 SOTA: Brystkræft Region Syd Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
Projektsygeplejerske Hanne Dyrlund Jessen, SKA
6 15-01-2020 Kræft og PRO - Patient Reported Outcome Projektsygeplejerske Hanne Dyrlund Jessen, SKA
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA