SKA’s uddannelsesprogram er ét af SKA’s kerneområder, og det er vores opgave at afholde uddannelsesaktiviteter om aktuelle onkologiske emner fra den nyeste forskning og praksis samt løbende at arrangere basiskurser for nytilkomne i specialet. SKA henvender sig til alle personalegrupper og udgør dermed en niche på markedet for efteruddannelse inden for klinisk onkologi. Der afholdes symposier, workshops, møder, gennemgang af igangværende ph.d-projekter samt kurser for læger, sygeplejersker, lægesekretærer og portører.

Fra mange sider udbydes efteruddannelse for sundhedspersonalet, og med de begrænsede ressourcer de kliniske afdelinger har til rådighed, er det vigtigt at vælge det rigtige. SKA står for, at al uddannelse og træning er tilrettelagt ud fra en videnskabeligt baseret baggrund, hvor fagligheden alene udgør alle aspekter af aktiviteterne. SKA har integreret eksperter fra Danmark og udland som undervisere for at sikre det højeste faglige niveau og har et bredt netværk bag sig.

# Dato Kursus Kursusleder
1 08-05-2019 Mødet med kræftpatienten i kommunerne - Modul ll
Ingen ledige pladser, kontakt Sekretariatet
Kursussekretær Susanne Justesen, SKA
Projektsygeplejerske Hanne Dyrlund Jessen, SKA
2 14-05-2019 Palliation af kræftpatienten – for ikke-onkologisk personale
Få ledige pladser
Overlæge Svend Ottesen, Bornholms Hospital
Projektsygeplejerske Hanne Dyrlund Jessen, SKA
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
3 04-06-2019 Den svækkede sjæl i den syge krop Psykolog Bo Snedker Boman, Sjællands Universitetshospital Roskilde
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
4 14-06-2019 16. Post-ASCO Symposium Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
Professor, dr.med. Dorte Nielsen, Herlev Hospital
Professor, overlæge Per Pfeiffer, Odense Universitetshospital
5 19-06-2019 Præhabilitering - klar til (be)handling Læge, ph.d.-studerende Rasmus Dahlin Bojesen, Sjællands Universitetshospital, Køge
Projektsygeplejerske Hanne Dyrlund Jessen, SKA
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA