SKA's uddannelsesprogram er et af SKA's kerneområder, og det er vores opgave at afholde uddannelsesaktiviteter om aktuelle kræftrelaterede emner fra den nyeste forskning og praksis. SKA henvender sig til alle personalegrupper. Der afholdes symposier, workshops, møder samt kurser for blandt andet læger, sygeplejersker, lægesekretærer, kommunalt ansatte, portører, fysioterapeuter, psykologer og præster.

Fra mange sider udbydes efteruddannelse For sundhedspersonalet, og med de begrænsede ressourcer de kliniske afdelinger har til rådighed, er det vigtigt at vælge det rigtige. SKA er garant For, at al uddannelse og træning er tilrettelagt ud fra en videnskabeligt baseret baggrund, hvor fagligheden alene udgør alle aspekter af aktiviteterne. SKA har eksperter tilknyttet fra Danmark og udland som undervisere For at sikre det højeste faglige niveau og har et bredt netværk bag sig.

# Dato Kursus Kursusleder
1 12-01-2023 Post-SABCS (Fysisk deltagelse) Professor Anders Bonde Jensen, Århus Universitetshospital
Projektsygeplejerske Tina Ovi, SKA
2 12-01-2023 Post-SABCS (Online deltagelse) Professor Anders Bonde Jensen, Århus Universitetshospital
Projektsygeplejerske Tina Ovi, SKA
3 25-01-2023 Senfølger efter kræft hos voksne
Venteliste oprettet - tilmeld dig her.
Overlæge Lena Saltbæk, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Projektsygeplejerske Tina Ovi, SKA
4 08-03-2023 Kræftsygdomme og behandling – for sekretærer, sygeplejersker, assistenter og terapeuter Projektsygeplejerske Hanne Kreiberg Jessen, SKA
Kursussekretær Susanne Justesen, SKA
5 14-03-2023 Aktiv sundhed og kræft Ph.d. Gunn Ammitzbøll, Sjællands Universitetshospital, Næstved
Projektsygeplejerske Tina Ovi, SKA
6 19-09-2023 - 21-09-2023 Onkologi for ansatte i medicinalindustrien Afdelingslæge Tanja Weble, Sjællands Universitetshospital, Næstved
Projektsygeplejerske Tina Ovi, SKA