SKA's uddannelsesprogram er et af SKA's kerneområder, og det er vores opgave at afholde uddannelsesaktiviteter om aktuelle kræftrelaterede emner fra den nyeste forskning og praksis. SKA henvender sig til alle personalegrupper. Der afholdes symposier, workshops, møder samt kurser for blandt andet læger, sygeplejersker, lægesekretærer, kommunalt ansatte, portører, fysioterapeuter, psykologer og præster.

Fra mange sider udbydes efteruddannelse For sundhedspersonalet, og med de begrænsede ressourcer de kliniske afdelinger har til rådighed, er det vigtigt at vælge det rigtige. SKA er garant For, at al uddannelse og træning er tilrettelagt ud fra en videnskabeligt baseret baggrund, hvor fagligheden alene udgør alle aspekter af aktiviteterne. SKA har eksperter tilknyttet fra Danmark og udland som undervisere For at sikre det højeste faglige niveau og har et bredt netværk bag sig.

# Dato Kursus Kursusleder
1 31-08-2021 Kræftsygdomme og behandling for sekretærer, sygeplejersker, assistenter og terapeuter
Ingen ledige pladser, kontakt Sekretariatet
Projektsygeplejerske Hanne Kreiberg Jessen, SKA
Kursussekretær Susanne Justesen, SKA
2 07-09-2021 - 09-09-2021 Onkologi for ansatte i medicinalindustrien
Ingen ledige pladser, kontakt Sekretariatet
Afdelingslæge Tanja Weble, Sjællands Universitetshospital, Næstved
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
3 11-10-2021 Post-ESMO 1. session Odense Professor, overlæge Per Pfeiffer, Odense Universitetshospital
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
Kursussekretær Susanne Justesen, SKA
4 12-10-2021 Post-ESMO 2. session Aarhus Overlæge Peter Meldgaard, Århus Universitetshospital
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
Kursussekretær Susanne Justesen, SKA
5 13-10-2021 Post-ESMO 3. session København Ledende overlæge Mads Nordahl Svendsen, Sjællands Universitetshospital
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
Kursussekretær Susanne Justesen, SKA
6 14-10-2021 Patientindragelse - Lokal kursus for Odense Professor, overlæge Per Pfeiffer, Odense Universitetshospital
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
Kursussekretær Susanne Justesen, SKA
7 28-10-2021 Lungekræft og immunterapi - Best Practice Sharing (Internt Næstved kursus) Afdelingslæge Tanja Weble, Sjællands Universitetshospital, Næstved
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
Kursussekretær Susanne Justesen, SKA
8 01-12-2021 Kræftbehandling i hjemmet Sygeplejerske Mona Albrechtsen, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Kursussekretær Susanne Justesen, SKA