SKA's uddannelsesprogram er et af SKA's kerneområder, og det er vores opgave at afholde uddannelsesaktiviteter om aktuelle kræftrelaterede emner fra den nyeste forskning og praksis. SKA henvender sig til alle personalegrupper. Der afholdes symposier, workshops, møder samt kurser for blandt andet læger, sygeplejersker, lægesekretærer, kommunalt ansatte, portører, fysioterapeuter, psykologer og præster.

Fra mange sider udbydes efteruddannelse For sundhedspersonalet, og med de begrænsede ressourcer de kliniske afdelinger har til rådighed, er det vigtigt at vælge det rigtige. SKA er garant For, at al uddannelse og træning er tilrettelagt ud fra en videnskabeligt baseret baggrund, hvor fagligheden alene udgør alle aspekter af aktiviteterne. SKA har eksperter tilknyttet fra Danmark og udland som undervisere For at sikre det højeste faglige niveau og har et bredt netværk bag sig.

# Dato Kursus Kursusleder
1 18-04-2023 Immunterapi-bivirkninger - Identificering og behandling (Region Sjælland) Projektsygeplejerske Tina Ovi, SKA
2 25-04-2023 MDT - Kolorektalkræft - Fællesmøde Overlæge Marianne Bøgevang Jensen, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Projektsygeplejerske Tina Ovi, SKA
3 27-04-2023 Immunterapi-bivirkninger (Bornholms Hospital) Afdelingslæge Christina Ruhlmann, Odense Universitetshospital
Projektsygeplejerske Hanne Kreiberg Jessen, SKA
Kursussekretær Susanne Justesen, SKA
4 11-05-2023 MDT Lungekræft Fællesmøde - Region Sjælland Afdelingslæge Tanja Weble, Sjællands Universitetshospital, Næstved
Overlæge, Ph.d., professor Uffe Christian Steinholtz Bødtger, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
5 20-06-2023 20. Post-ASCO 1. dag (Fysisk deltagelse) Professor, dr.med. Dorte Nielsen, Herlev Hospital
Professor, overlæge Per Pfeiffer, Odense Universitetshospital
6 20-06-2023 20. Post-ASCO 1. dag (Online deltagelse) Professor, dr.med. Dorte Nielsen, Herlev Hospital
Professor, overlæge Per Pfeiffer, Odense Universitetshospital
7 21-06-2023 20. Post-ASCO 2. dag (Fysisk deltagelse) Cheflæge Mads Nordahl Svendsen, Sjællands Universitetshospital
Cheflæge Lars Henrik Jensen, Vejle Sygehus
8 21-06-2023 20. Post-ASCO 2. dag (Online deltagelse) Cheflæge Mads Nordahl Svendsen, Sjællands Universitetshospital
Cheflæge Lars Henrik Jensen, Vejle Sygehus
9 19-09-2023 - 21-09-2023 Onkologi for ansatte i medicinalindustrien Afdelingslæge Tanja Weble, Sjællands Universitetshospital, Næstved
Projektsygeplejerske Tina Ovi, SKA
10 26-09-2023 Temaeftermiddag om brystkræft - Region Sjælland Sygeplejerske Katrine Bjørnholdt Andersen, Sjællands Universitetshospital, Næstved
Projektsygeplejerske Hanne Kreiberg Jessen, SKA
Projektsygeplejerske Tina Ovi, SKA