SKA's uddannelsesprogram er et af SKA's kerneområder, og det er vores opgave at afholde uddannelsesaktiviteter om aktuelle kræftrelaterede emner fra den nyeste forskning og praksis. SKA henvender sig til alle personalegrupper. Der afholdes symposier, workshops, møder samt kurser for blandt andet læger, sygeplejersker, lægesekretærer, kommunalt ansatte, portører, fysioterapeuter, psykologer og præster.

Fra mange sider udbydes efteruddannelse For sundhedspersonalet, og med de begrænsede ressourcer de kliniske afdelinger har til rådighed, er det vigtigt at vælge det rigtige. SKA er garant For, at al uddannelse og træning er tilrettelagt ud fra en videnskabeligt baseret baggrund, hvor fagligheden alene udgør alle aspekter af aktiviteterne. SKA har eksperter tilknyttet fra Danmark og udland som undervisere For at sikre det højeste faglige niveau og har et bredt netværk bag sig.

# Dato Kursus Kursusleder
1 29-09-2020 Kræftsygdomme og behandling – for sekretærer, sygeplejersker, assistenter og terapeuter
Ingen ledige pladser, kontakt Sekretariatet
Projektsygeplejerske Hanne Dyrlund Jessen, SKA
Kursussekretær Susanne Justesen, SKA
2 06-10-2020 Webinar: Post-ESMO lungekræft Overlæge Karin Holmskov, Odense Universitetshospital
3 07-10-2020 Webinar: Post-ESMO brystkræft Professor Anders Bonde Jensen, Århus Universitetshospital
4 07-10-2020 Webinar: Post-ESMO urologisk kræft Professor Frede Donskov, Århus Universitetshospital
5 20-10-2020 Webinar: Post-ESMO malignt melanom og immunterapi Professor Inge Marie Svane, Herlev Hospital
6 20-10-2020 Webinar: Post-ESMO supportive care Professor Jørn Herrstedt, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
7 21-10-2020 Webinar: Post-ESMO kolorektal og pancreaskræft Overlæge Jim Stenfatt Larsen, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
8 22-10-2020 Webinar: Post-ESMO personlig medicin Professor Ulrik lassen, Rigshospitalet
9 22-10-2020 Webinar: Post-ESMO news / highlights Overlæge Benny Vittrup, Herlev Hospital
10 09-11-2020 Bivirkninger til immunterapi Overlæge Benny Vittrup, Herlev Hospital
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
Projektsygeplejerske Hanne Dyrlund Jessen, SKA
11 26-11-2020 SOTA: Ovariecancer (virtuel deltagelse) Professor Karina Dahl Steffensen, Sygehus Lillebælt
Projektsygeplejerske Hanne Dyrlund Jessen, SKA
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
12 26-11-2020 SOTA: Ovariecancer - Region Syddanmark (fysisk deltagelse) Professor Karina Dahl Steffensen, Sygehus Lillebælt
Projektsygeplejerske Hanne Dyrlund Jessen, SKA
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
13 01-12-2020 Kræftbehandling i hjemmet Sygeplejerske Mona Albrechtsen, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Projektsygeplejerske Hanne Dyrlund Jessen, SKA
Kursussekretær Susanne Justesen, SKA
14 08-03-2021 - 10-03-2021 Onkologi for ansatte i medicinalindustrien Afdelingslæge Tanja Weble, Sjællands Universitetshospital, Næstved
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA