SKA's uddannelsesprogram er et af SKA's kerneområder, og det er vores opgave at afholde uddannelsesaktiviteter om aktuelle kræftrelaterede emner fra den nyeste forskning og praksis. SKA henvender sig til alle personalegrupper. Der afholdes symposier, workshops, møder samt kurser for blandt andet læger, sygeplejersker, lægesekretærer, kommunalt ansatte, portører, fysioterapeuter, psykologer og præster.

Fra mange sider udbydes efteruddannelse For sundhedspersonalet, og med de begrænsede ressourcer de kliniske afdelinger har til rådighed, er det vigtigt at vælge det rigtige. SKA er garant For, at al uddannelse og træning er tilrettelagt ud fra en videnskabeligt baseret baggrund, hvor fagligheden alene udgør alle aspekter af aktiviteterne. SKA har eksperter tilknyttet fra Danmark og udland som undervisere For at sikre det højeste faglige niveau og har et bredt netværk bag sig.

# Dato Kursus Kursusleder
1 03-05-2021 Bivirkninger til immunterapi
Ingen ledige pladser, kontakt Sekretariatet
Overlæge Benny Vittrup, Herlev Hospital
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
Projektsygeplejerske Hanne Kreiberg Jessen, SKA
2 06-05-2021 Kræftbehandling i hjemmet
Ingen ledige pladser, kontakt Sekretariatet
Sygeplejerske Mona Albrechtsen, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Projektsygeplejerske Hanne Kreiberg Jessen, SKA
Kursussekretær Susanne Justesen, SKA
3 11-05-2021 SOTA: Lungekræft (Virtuel deltagelse) Ledende Overlæge Stefan Starup, Odense Universitetshospital
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
Projektsygeplejerske Hanne Kreiberg Jessen, SKA
4 11-05-2021 SOTA: Lungekræft - Region Syd (Fysisk deltagelse) Ledende Overlæge Stefan Starup, Odense Universitetshospital
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
Projektsygeplejerske Hanne Kreiberg Jessen, SKA
5 26-05-2021 Immuno-onkologi, når bivirkningerne ikke følger guidelines Professor Inge Marie Svane, Herlev Hospital
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
Projektsygeplejerske Hanne Kreiberg Jessen, SKA
6 31-08-2021 Kræftsygdomme og behandling for sekretærer, sygeplejersker, assistenter og terapeuter Projektsygeplejerske Hanne Kreiberg Jessen, SKA
Kursussekretær Susanne Justesen, SKA
7 07-09-2021 - 09-09-2021 Onkologi for ansatte i medicinalindustrien Afdelingslæge Tanja Weble, Sjællands Universitetshospital, Næstved
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA