SKA's uddannelsesprogram er et af SKA's kerneområder, og det er vores opgave at afholde uddannelsesaktiviteter om aktuelle kræftrelaterede emner fra den nyeste forskning og praksis. SKA henvender sig til alle personalegrupper. Der afholdes symposier, workshops, møder samt kurser for blandt andet læger, sygeplejersker, lægesekretærer, kommunalt ansatte, portører, fysioterapeuter, psykologer og præster.

Fra mange sider udbydes efteruddannelse For sundhedspersonalet, og med de begrænsede ressourcer de kliniske afdelinger har til rådighed, er det vigtigt at vælge det rigtige. SKA er garant For, at al uddannelse og træning er tilrettelagt ud fra en videnskabeligt baseret baggrund, hvor fagligheden alene udgør alle aspekter af aktiviteterne. SKA har eksperter tilknyttet fra Danmark og udland som undervisere For at sikre det højeste faglige niveau og har et bredt netværk bag sig.

# Dato Kursus Kursusleder
1 16-01-2024 Post-SABCS (Online deltagelse) Professor Anders Bonde Jensen, Århus Universitetshospital
Projektsygeplejerske Tina Ovi, SKA
2 16-01-2024 Post-SABCS (Fysisk deltagelse) Professor Anders Bonde Jensen, Århus Universitetshospital
Projektsygeplejerske Tina Ovi, SKA
3 23-01-2024 Post-ASC (Online) Professor Martin Hutchings, Rigshospitalet
Projektsygeplejerske Hanne Kreiberg Jessen, SKA
4 23-01-2024 Post-ASH (Fysisk) Professor Martin Hutchings, Rigshospitalet
Projektsygeplejerske Hanne Kreiberg Jessen, SKA
5 05-03-2024 Kræftsygdomme og behandling – for sekretærer, sygeplejersker, assistenter og terapeuter
Få ledige pladser
Projektsygeplejerske Hanne Kreiberg Jessen, SKA
Kursussekretær Susanne Justesen, SKA
6 12-03-2024 Aktiv sundhed og kræft Ph.d. Gunn Ammitzbøll, Sjællands Universitetshospital, Næstved
Projektsygeplejerske Tina Ovi, SKA
7 24-09-2024 - 26-09-2024 Onkologi for ansatte i medicinalindustrien Afdelingslæge Tanja Weble, Odense Universitetshospital
Projektsygeplejerske Tina Ovi, SKA