SKA's uddannelsesprogram er et af SKA's kerneområder, og det er vores opgave at afholde uddannelsesaktiviteter om aktuelle kræftrelaterede emner fra den nyeste forskning og praksis. SKA henvender sig til alle personalegrupper. Der afholdes symposier, workshops, møder samt kurser for blandt andet læger, sygeplejersker, lægesekretærer, kommunalt ansatte, portører, fysioterapeuter, psykologer og præster.

Fra mange sider udbydes efteruddannelse For sundhedspersonalet, og med de begrænsede ressourcer de kliniske afdelinger har til rådighed, er det vigtigt at vælge det rigtige. SKA er garant For, at al uddannelse og træning er tilrettelagt ud fra en videnskabeligt baseret baggrund, hvor fagligheden alene udgør alle aspekter af aktiviteterne. SKA har eksperter tilknyttet fra Danmark og udland som undervisere For at sikre det højeste faglige niveau og har et bredt netværk bag sig.

# Dato Kursus Kursusleder
1 30-08-2022 Kræftsygdomme og behandling – for sekretærer, sygeplejersker, assistenter og terapeuter
Ingen ledige pladser, venteliste oprettes, kontakt Sekretariatet
Kursussekretær Susanne Justesen, SKA
Projektsygeplejerske Tina Ovi, SKA
2 14-09-2022 Post-WCLC 2022 (Fysisk deltagelse) Overlæge Christa Haugaard Nyhus, Vejle Sygehus
3 14-09-2022 Post -WCLC 2022 (Online deltagelse) Overlæge Christa Haugaard Nyhus, Vejle Sygehus
4 20-09-2022 - 22-09-2022 Onkologi for ansatte i medicinalindustrien Afdelingslæge Tanja Weble, Sjællands Universitetshospital, Næstved
Projektsygeplejerske Tina Ovi, SKA
5 04-10-2022 Aktiv sundhed og kræft
Ingen ledige pladser, venteliste oprettes, kontakt Sekretariatet
Ph.d. Gunn Ammitzbøll, Sjællands Universitetshospital, Næstved
Projektsygeplejerske Tina Ovi, SKA
6 11-10-2022 Post-ESMO 1. session Odense (Online deltagelse) Ledende Overlæge Stefan Starup, Odense Universitetshospital
Projektsygeplejerske Tina Ovi, SKA
7 11-10-2022 Post-ESMO 1. session Odense (Fysisk deltagelse) Ledende Overlæge Stefan Starup, Odense Universitetshospital
Projektsygeplejerske Tina Ovi, SKA
8 12-10-2022 Post-ESMO 2. session Aarhus (Online deltagelse) Overlæge Anni Ravnsbæk Jensen, Århus Universitetshospital
Projektsygeplejerske Tina Ovi, SKA
9 12-10-2022 Post-ESMO 2. session Aarhus (Fysisk deltagelse) Overlæge Anni Ravnsbæk Jensen, Århus Universitetshospital
Projektsygeplejerske Tina Ovi, SKA
10 13-10-2022 Post-ESMO 3. session København (Fysisk deltagelse) Professor Ulrik Lassen, Rigshospitalet
Projektsygeplejerske Tina Ovi, SKA
11 13-10-2022 Post-ESMO 3. session København (Online deltagelse) Professor Ulrik Lassen, Rigshospitalet
Projektsygeplejerske Tina Ovi, SKA
12 25-10-2022 Immunterapi-bivirkninger (Sygehus Sønderjylland) Overlæge Christina Ruhlmann, Odense Universitetshospital
Projektsygeplejerske Tina Ovi, SKA
13 10-11-2022 HER2 Symposium - brystkræft (Online deltagelse) Professor Anders Bonde Jensen, Århus Universitetshospital
14 10-11-2022 HER2 Symposium - brystkræft (Fysisk deltagelse) Professor Anders Bonde Jensen, Århus Universitetshospital
15 22-11-2022 Immunterapi-bivirkninger (Sygehus Lillebælt og Vestjysk Sygehus) Overlæge Christina Ruhlmann, Odense Universitetshospital
Projektsygeplejerske Tina Ovi, SKA
16 29-11-2022 Kræftbehandling for yngre læger - Opdateret viden til dig der ikke arbejder i onkologien Afdelingslæge Tanja Weble, Sjællands Universitetshospital, Næstved
Projektsygeplejerske Tina Ovi, SKA
Kursussekretær Susanne Justesen, SKA