SKA’s uddannelsesprogram er ét af SKA’s kerneområder, og det er vores opgave at afholde uddannelsesaktiviteter om aktuelle onkologiske emner fra den nyeste forskning og praksis samt løbende at arrangere basiskurser for nytilkomne i specialet. SKA henvender sig til alle personalegrupper og udgør dermed en niche på markedet for efteruddannelse inden for klinisk onkologi. Der afholdes symposier, workshops, møder, gennemgang af igangværende ph.d-projekter samt kurser for læger, sygeplejersker, lægesekretærer og portører.

Fra mange sider udbydes efteruddannelse for sundhedspersonalet, og med de begrænsede ressourcer de kliniske afdelinger har til rådighed, er det vigtigt at vælge det rigtige. SKA står for, at al uddannelse og træning er tilrettelagt ud fra en videnskabeligt baseret baggrund, hvor fagligheden alene udgør alle aspekter af aktiviteterne. SKA har integreret eksperter fra Danmark og udland som undervisere for at sikre det højeste faglige niveau og har et bredt netværk bag sig.

# Dato Kursus Kursusleder
1 04-09-2019 Sammenhæng og koordinering på tværs Projektsygeplejerske Hanne Dyrlund Jessen, SKA
Kursussekretær Susanne Justesen, SKA
2 10-09-2019 Smertebehandling af kræftpatienter – fra lidelse til lindring Overlæge Svend Ottesen, Bornholms Hospital
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
Projektsygeplejerske Hanne Dyrlund Jessen, SKA